​Özgün Bir Bibliyografik Projeyi Geliştirmek İçin Fikirlerinizi Bizimle Paylaşın 

İletişim teknolojilerindeki ilerleme bilgi paylaşımını dünya çapında köklü bir şekilde dönüştürmüştür. Bilimsel kaynaklara daha kolay ulaşılabiliyor olmasına karşın sınırları ortadan kaldırma hususunda hala güçlükler vardır. Müslüman toplumlarda yayımlanan pek çok kıymetli ve orijinal eser Avrupa, Amerika ve hatta İslam dünyasında, dilsel engeller dolayısıyla, genellikle bilinmemektedir. Bu nedenle, Müslüman toplumlara dair bilimsel çalışmalar Müslüman ülkelerde gerçekleştirilen araştırmaların çoğunu dikkate almaksızın sürdürülmüştür.

Müslüman Medeniyetleri Özetleri (Muslim Civilisations Abstracts – MCA) projesi yukarıdaki duruma yönelik bir çözüm olarak düşünülmüş ve Müslüman medeniyetler ile ilgili çalışmaları konu edinen bir kısa kitap incelemeleri (özetleri) veri tabanına serbest erişim imkânı sunarak söz konusu açığı kapatmayı amaçlamıştır. Projenin hedefleri, konu ile alakalı büyük bir literatürün üretildiği göz önünde bulundurularak, başlangıçta 1800’den sonra İslam dünyasında yerel dillerde üretilen orijinal yayınları kapsayacak şekilde sınırlandırılacaktır.

Projeyi geliştirmek ve katkıda bulunanlar ile kullanıcıların beklentilerini karşılamak üzere geri bildirimlerinizi memnuniyetle kabul ediyoruz.

Fikirlerinizi paylaşarak projeyi daha da güçlendirmiş ve akademisyen ve araştırmacıların beklentileri ile daha uyumlu konular seçme hususunda bizlere yardım etmiş olacaksınız.

İngilizce anketi indirmek için lütfen burayı tıklayınız.
Arapça anketi indirmek için lütfen burayı tıklayınız.
Türkçe anketi indirmek için lütfen burayı tıklayınız.

Anketi doldurduktan sonra lütfen MCA’nın bölüm e-postasına ismc.mca@aku.edu​ adresi aracılığıyla ulaştırınız.
 ​