Contact Us
 


​Contact Us

For more information about the East African Institute, please contact:

Dr Alex O. Awiti
Director, 
The East African Institute
alex.awiti@aku.edu​​

Azim Nanji
Senior Advisor
azim.nanji@aku.edu

Sheliza Bhanjee
Research Associate
sheliza.bhanjee@aku.edu

Zamir Janmohamed
Environmental Research Assistant
zamir.janmohamed@aku.edu

Mindy Gordon
Administrator
mindy.gordon@aku.edu